Affärsutveckling respektive Verksamhetsutveckling!

Affärsutveckling syftar ju till att utveckla verksamheten, öka försäljningen, bredda verksamheten. Lägga grunden för fler och större affärer eller affärs-verksamheter. Fler order, bättre intjäning, ökat kassaflöde . . .

 

All affärsutveckling startar med några grundläggande frågor!

Var står vi idag?! Vad är viktigt idag?

Vad vill vi uppnå?! Vad är viktigt framöver?

Affärskartan idag? Morgondagens? Vilka är framgångsfaktorerna? Identifiering av lönsamma nyckelområden, handlingsplaner för genomförande och framförallt fokus på genomförandet. Ev hinder och motsättningar skall hanteras?

Affärsutveckling med MÅLET i kikarsiktet! Vad måste vi göra för att uppnå målet? Vilka åtgärder och aktiviteter? Hur? Rollfördelning! När förväntas vi vara framme vid det uppsatta målet? Kontinuerlig uppföljning och feedback är en självklarhet.

Vi ritar gemensamt den kommande färdplanen och framför allt sjösätter denna!

 

 

Visionerna!