Nätverk - i samverkan

 

Företaget har också tillgång till ett nätverk av fristående konsulter.
Detta gör det möjligt att förstärka insatsen, i uppdrag som kräver kompletterande kompetenser.