Säljuppdrag!

Vi är öppna för nya säljuppdrag /-uppslag!

Säljuppdrag:   Kommission, Agentur, Samarbetsavtal i övrigt

Primära målgrupper

Detaljist- och konsumentmarknaden - med fokus på dagligvaruhandel 

Foodservice-sektorn -storköksprodukter

Servicehandel

 

Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion!

Vi hjälper företag att etablera sina produkter!