Adilectus utför uppdragsverksamhet

                                                                                                                                                                                             –Säljkonsult respektive uppdragsinsatser av generell  natur.                                                                        

                                                                                             


Vi åtar oss olika typer av UPPDRAGSVERKSAMHET - för kortare eller längre tid.

Primärt  ”business to business”-uppdrag, B2B

Branschoberoende verksamheter 

 

Exempel på åtagande:

* Säljkonsult

* Säljuppdrag & Marknadsföringsuppdrag

* Förmedling av affärer och tjänster

* Operativ chef- och coachinguppdrag

* Utbildningsuppdrag

* Mentorsuppdrag

* Personlig coaching

* "Ny som chef" - handledning & mentorskap

*  Lednings- & Styrelseuppdrag

*  Riktade aktiviteter mot Dagligvaruhandel och Foodservice alternativt            övrig handel

 
 
Kontakta oss – så tar vi en diskussion gällande Era behov!