Upphandling - offentlig sektor

Vi har bred erfarenhet från affärer med och inom den offentliga sektorn och hjälper gärna till med anbuds- och upphandlingsrelaterade frågor

  • Upphandling 
  • Anbudshandläggning
  • Produktfrågor inkl ekologisk inriktning
  • Omfattande kontaktnät inom offentlig sektor

Kontakta oss för en förutsättninglös diskussion gällande hur vi bäst kan hjälpa till med att lösa uppgiften!